Anasayfa

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Dili Birimi, Üniversite’nin zorunlu ve seçmeli Türkçe derslerinin müfredatlarının hazırlanmasından ve uygulamasından sorumlu olan birimdir. Bu derslerde Türkçenin yapı ve işleyiş özellikleri, yazım, dil kültür ilişkisi, dünya dilleri, konuşma ve sunum becerileri, yazılı anlatım teknikleri öğrencilere anlatılmaktadır. Gözlem yazısı, anı yazısı, öyküleme örnekleri, rapor yazma, akademik metin özeti çıkarma çalışmaları yapılmaktadır. Kurmaca metin incelemesi olarak hikâye ve romanlar değerlendirilmektedir. Birim, ayrıca öğrencilerle yazarları buluşturan etkinlikler düzenlemektedir: Kültür tarihi, dil ve yazı dünyası ile ilgili söyleşiler; gezi yazısı, öykü ve şiir dallarında ödüllü yarışmalar. Türk edebiyatıyla daha yoğun ilgilenen öğrenciler için bu yıl “Türk şiiri” ve “Türk öykü ve romanı” adlı iki seçmeli ders açılmıştır.