Ödev Değerlendirme Ölçütleri

 

Türk Dili Birimi’nde ödevler, anlatımın temelleri, ödev formatı ve kaynak gösterme kurallarına uygunluğu açısından değerlendirilir. Puanlamada aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

  1. 1. özgünlüğü; öğrenciye ait oluşu; kopya ve taklit içermemesi
  2. 2. kaynakların doğru ve yerinde kullanımı
  3. 3. anlatımın nesnel ve eleştirel olması
  4. 4. bütünlük ve süreklilik içermesi
  5. 5. 5n-1k kurallarına uyumu
  6. 6. evrensel entelektüel standartlara uyumu
  7. 7. uygun üslup öğelerini içermesi
  8. 8. uygun dil öğelerini içermesi
  9. 9. biçim özelliklerinin belirtilen kurallara uygunluğu
  10. 10. sözlü sunuşların süre, tempo, üslup, beden dili ve ilgi çekicilik ölçütlerine uyumu