Öğretim Kadrosu

Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Boşdurmaz

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu, aynı bölümde yüksek lisans programını 2000’de tamamladı. 2010’da İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktorasını bitirdi. 1998 yılından bu yana Türk Dili Birimi’nde çalışmaktadır.

nurcan.bosdurmaz@bilgi.edu.tr

Pınar Aygün

İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Işık Üniversitesi Sanat Kuramları ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Çeşitli kültür-sanat dergilerinde (Parşömen, Dilbilim, Milliyet Sanat, Antik Dekor vb.) yazıları yayımlandı. 2005 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Dili Birimi’nde “Türk Dili”, “Sanat için Yazmak” ve “Güncel Sanat Okumaları” derslerini yürütmektedir.

pinar.aygun@bilgi.edu.tr
pyurtan@gmail.com
instagram: @pyurtan

Bihter Dereli

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “ Mektup-Roman ve Kadın Yazarlar: Fatma Aliye, Halide Edip Adıvar ve Şüküfe Nihal Başar” adlı tez çalışması ile tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı’nda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. 2001 yılından bu yana Türk Dili Birimi’nde Türk Dili I ve II, Türk Öyküsü ve Romanı ve Yabancılara Türkçe dersleri vermektedir.

bihter.dereli@bilgi.edu.tr

Ebru Girgin Orhangazili

Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1995’te “Cengiz Dağcı’nın Yoldaslar Romanı Üzerine Bir inceleme” adlı tez çalışması ile mezun oldu. Gaziantep ve Zonguldak’ta edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 2005’te İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Yüksek Lisans Programı’nı “Is yerlerinde Panoptik Gözetlemenin Verimliliğe Etkisi” adlı projesi ile tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisansını bitirdi. 1999 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Dili Birimi’nde Türk Dili I ve II, Edebiyatta Mizah ve Edebi Bilgiler dersleri vermektedir.

ebru.girgin@bilgi.edu.tr

Süheyla Pehlevan

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Anabilim Dalı’nda lisans programını; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Pedagoji Bölümünde Pedagojik Formasyon programını; Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programını tamamlamıştır. Bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde görev yapmış, 2004 yılından bu yana da, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Dili Birimi’nde Türk Dili I ve II, Okuma ve Anlama Teknikleri ve Edebiyatta İstanbul dersleri vermektedir.

suheyla.pehlevan@bilgi.edu.tr

Atanur Memiş

Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu ve aynı bölümden “modern Türk şiiri” üzerine hazırladığı tezle 2003’te yüksek lisans derecesini aldı. Uykum Gibi Gelsene (2002) ve Kalp Dönmesi (2002) adında iki şiir kitabı bulunmaktadır. Şiirlerinin yanı sıra, deneme ve incelemeleri Bahçe, Beşparmak, Derkenar, Eski, Öküz, Son Kişot ve Varlık gibi dergilerde yayımlandı. Katıldığı ulusal/ uluslararası konferans ve sempozyumlarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, dil ve edebiyat kuramları ile modern Türk şiiri üzerine bildiriler sundu. İstanbul Üniversitesi’nde “Yeni Türk Edebiyatı” alanında doktora çalışmasını sürdürmekte, Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği – YADOT’un başkanlığını yapmakta, 2000 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Yabancılar için Türkçe, Türk Dili, Türk Şiiri ve Sosyal Medyada Edebiyat üzerine dersler vermekte, 2013’ten beri Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi - Bilgi TÜRMER’in müdürlüğünü yapmaktadır. Yukarıda sayılanlar dışında; fotoğraf çekmek, seyahat etmek ve müzik plakları toplamakla ilgilenir.

atanur.memis@bilgi.edu.tr
instagram: @atanurmemis